princip rada sa pocetnicima

OPŠTE JE POZNATA ČINJENICA DA JE RAD SA MLAĐIM IGRAČIMA SPECIFIČAN I IZUZETNO SLOŽEN I U TOM RADU NEOPHODNO JE USPOSTAVITI ONE TRENAŽNE PRINCIPE KOJI ODGOVARAJU RADU U OVOM UZRASTU, A KOJI NEĆE NEGATIVNO UTICATI NA PRAVILAN BIOLOŠKI RAZVOJ MLADOG IGRAČA.

POSEBNO TREBA IMATI U VIDU DA SE RAD SA MLADIM IGRAČIMA BITNO RAZLIKUJE OD RADA SA ODRASLIM PRVOTIMCIMA, KOJI TREBA MAKSIMALNO IZBEGAVATI.

OSNOVNI PRINCIPI U RADU SA MLADIM IGRAČIMA:

  1. OSNOVNI CILJ U RADU SA MLADIM FUDBALERIMA JE STVARANJE ZDRAVE LIČNOSTI U BIOLOŠKOM , SOCIOLOŠKOM I PSIHOLOŠKOM POGLEDU. SAMO KOMPLETNO IZGRAĐENA LIČNOST MOŽE STIĆI DO VRHUNSKIH REZULTATA. ČAK I ONI KOJI NE DOĐU DO VRHUNSKIH REZULTATA NA DOBITKU SU ZBOG RAZVOJA SVOJE BIOLOŠKE I SPORTSKE LIČNOSTI.
  1. SPORTSKI CILJ U RADU SA FUDBALERIMA POČETNICIMA JE PERSPEKTIVNOG KARAKTERA.PRAVI SPORTSKI REZULTAT TRENERA U MLAĐIM UZRASTIMA NE MERI SE BROJEM TITULA U PIONIRSKIM, KADETSKI I JUNIORSKIM TAKMIČENJIMA , VEĆ BROJEM IGRAČA KOJI SU STASALI ZA PRVI TIM ILI NEKU OD NACIONALNIH SELEKCIJA.
  1. TRENER MORA DA PRILAGODI RAD TOKOVIMA BIOLOŠKOG RAZVOJA I MORA BITI SPOSOBAN DA MUDRO PRATI PRIRODNI RAZVITAK SVAKOG FUDBALERA POČETNIKA . TRENAŽNI PROCES SUPROTAN LOGICI PRIRODNOG RAZVITKA MOŽE DA OSTAVI TRAJNE NEGATIVNE POSLEDICE NA ZDRAVLJE I UKUPAN RAZVOJ MLADIH SPORTISTA.SVAKI TRENER MORA DA ZNA OSNOVNE FAZE BIOLOŠKOG , PSIHOLOŠKOG I SOCIOLOŠKOG RAZVOJA MLADIH FUDBALERA I MORA SVOJ RAD DA PRILAGODI ZAHTEVIMA PRIRODE.
  1. SVAKI FUDBALER POČETNIK JE „SVET ZA SEBE “, DAKLE DRUGAČIJI OD SVIH OSTALIH.NEOPHODNO JE U TRENAŽNOM PROCESU U ŠTO VEĆOJ MERI UVAŽAVATI BIOLOŠKU,SOCIOLOŠKU I PSIHOLOŠKU OSOBENOST SVAKOG POJEDINCA I NE NAMETATI SVOJ „MODEL“ PO SVAKU CENU . „UBIJATI“ INDIVIDUALNOST  MLADIOG FUDBALERA  ZNAČI UNIŠTAVATI OSNOVNE ODLIKE  , KOJE  IMAJU SVI VELIKI FUDBALERI, ŠTO UJEDNO ZNAČI DA SE NEĆE DO KRAJA ISKORISTITI SVI NJEGOVI POTENCIJALI.
  1. SISTEM PRIPREME ZA SENIORE NESEME SE PRIMENJIVATI U RADU SA MLADIM FUDBALERIMA.TRENERI KOJIMA NEDOSTAJE ISKUSTVO U RADU SA FUDBALERIMA POČETNICIMA ČESTO SU SKLONI DA MLADE IGRAČE TRENIRAJU PO PRINCIPIMA KOJE PRIMENJUJU U RADU SA SENIORIMA , ŠTO ZA RAZVOJ MLADIH IGRAČA MOŽE BITI FATALNA GREŠKA.
  1. PRAVILNO IZGRAĐEN TEMELJ FIZIČKE , TEHNIČKE ,TAKTIČKE I OSTALIH VRSTA PRIPREME OSNOVNI SU PREDUSLOV ZA BUDUĆA VRHUNSKA DOSTIGNUĆA.NEOPRAVDANI I NELOGIČNI „SKOKOVI“ NA VIŠI NIVO BEZ PREDHODNO SAVLADANIH OSNOVA KAD –TAD ĆE SE POKAZATI KAO OGRANIČAVAJUĆI FAKTOR DALJEG NAPREDTKA .
  1. U RADU NA RAZVOJU OBUČAVANJA ELEMENTARNE FUDBALSKE TEHNIKE I FIZIČKE PRIPREMLJENOSTI MLADIH FUDBALERA NIJE PREPORUČLJIVO DA SE ODMA KORISTE NAJEFIKASNIJA SREDSTVA . U RADU SA FUDBALERIMA POČETNICIMA TREBA KORISTITI MANJE EFIKASNA SREDSTVA , JER PRIMENA JEDNOSTAVNIH VEŽBI U POČETKU DAJE IZUZETNE REZULTATE BUDUĆI DA JE POČETNIK VEOMA OSETLJIV NA TRENAŽNE UTICAJE U OVOM PERIODU.
  1. U RADU SA S POČETNICIMA , OPŠTA FIZIČKA PRIPREMA IMA NAJVEĆI ZNAČAJ , JER NA NAJBOLJI NAČIN PODRŽAVA PRIRODNI  RAZVOJ FUDBALERA POČETNIKA .FIZIČKA PRIPREMA U RADU SA MLADIM FUDBALERIMA POSEBNO JE BITNA U RANOJ FAZI TRENAŽNOG PROCESA , JER SU UTICAJI TRENAŽNOG PROCESA U TOM PERIODU  NAJEFIKASNIJI . S VREMENOM TAJ UTICAJ SVE VIŠE SLABI I U SENIORSKOJ KONKURENCIJI PRIMENJUJE SE U SMISLU ODRŽAVANJA DOSTIGNUTOG NIVOA .
  1. POČETNIKE TREBA PRVO OBUČAVATI PRIRODNIM OBLICIMA KRETANJA (HODANJE, TRČANJE , SKOKOVI , POVALJKE , BACANJA I SL ) , PA TEK POTOM SLOŽENIJIM KRETANJIMA S LOPTOM , ALI I BEZ NJE . ODSTUPANJE OD OVIH PRAVILA VODI U TOTALNU MOTORIČKU NEPISMENOST , ŠTO JE ČESTO VIDLJIVO I KOD VEĆ FORMIRANIH FUDBALERA .
  1. AKO SE RAD NA RAZVOJU MOTORIČKIH SPOSOBNOST NE PRIMENJUJE U OKVIRU TAKOZVANIH SENZITIVNIH FAZA UGLAVNOM DO 12 GODINE , U DALJEM RADU NEMOŽE SE DOSTIĆI GENETSKI NIVO. RAZVOJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NE TEČE RAVNOMERNO , ODAVNO JE PRIMEĆENO DA JE TAJ PROCES SKOKOVIT.U RAZVOJU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI POSTOJE ODREĐENI PERIODI U KOJIM SE NEKE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI BRŽE RAZVIJAJU NEGO DRUGE . TAJ PERIOD U TEORIJI POZNAT JE KAO PERIOD SENZITIVNIH FAZA.

Comments are closed.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.